Hassela Helpline

Målgrupp 

Ungdomar i olika former av utanförskap

Verksamhet 

Föreningen driver mångspråkig rådgivning per telefon och chatt till oroliga anhöriga med hjälp av volontärer. Hänvisning till olika myndigheter eller andra föreningar ingår i rådgivningen. 

Hela människan i Malmö

Målgrupp 

Socialt utsatta personer

Verksamhet 

Föreningen driver ett socialt arbete på kristen grund och håller träffar med utsatta personer, främst missbrukare, en gång i veckan. Vi besöker även olika lägenhetsboenden för alkoholmissbrukare.

Övrigt 

(f d ClemensHus)

Herrgårds kvinnoförening

Målgrupp 

Invandrarkvinnor och deras barn

Verksamhet 

Föreningen driver en mötesplats för kvinnor i Rosengård. Vi erbjuder våra medlemmar hantverksaktiviteter och idrottsverksamhet. I samarbete med olika organisationer och myndigheter arbetar vi för integration, jämställdhet och andra samhällsfrågor. Genom mötesplatsen ger vi kvinnorna möjlighet att få kunskap om kvinnors rättigheter och skyldigheter, vägledning till högre studier, bättre arbetsvillkor och anpassning till det svenska samhället. 

HISO Handikappidrottens Samarbetsorganisation Malmö

Målgrupp 

Medlemsorganisationer inom handikappidrott och fritid

Verksamhet 

HISO är en paraplyorganisation som samordnar, leder och utvecklar verksamhet kring idrott och fritid för personer i Malmö med funktionsnedsättning. Vi är en remissinstans med specialkunskap och kompetens inom handikappsfrågor och med attitydpåverkan ger vi möjlighet till ett mer komplett fritidsutbud samt tar tillvara de gemensamma resurserna i staden (18 föreningar).

Sidor