Frisk&Fri – Riksföreningen mot ätstörningar/F&F Malmö

Målgrupp 

Personer med ätstörningar och anhöriga samt närstående

Verksamhet 

Föreningen erbjuder stöd till målgruppen. Våra mentorer stödjer även anhöriga och närstående till de drabbade. Dessutom erbjuder lokalavdelningen öppna kvällar och träffar till målgruppen.

FUB Malmö

Målgrupp 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning

Verksamhet 

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Föreningen ger medlemmarna möjlighet till meningsfyllt och varierande fritidsutbud med social gemenskap samt erbjuder stöd till föräldrar/anhöriga till barn med intellektuell funktionsnedsättning. Vi verkar opinionsbildande och som remissinstans.

Övrigt 

(Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning)

Gatuförsäljarnas förening i Skåne

Målgrupp 

Registrerade försäljare av gatutidningar i Skåne

Verksamhet 

Syftet är att aktivt verka mot utanförskap och arbeta för att stödja hemlösa och socialt utsatta personer genom hjälp till självhjälp. Föreningens uppgift är att arbeta med individer som gjort ett aktivt val att förändra sina liv.

Grunden Malmö

Målgrupp 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning

Verksamhet 

Grundtanken är att alla med intellektuell funktionsnedsättning skall ha en möjlighet att uttrycka sig och sina behov samt utvecklas genom ett aktivt ansvarstagande om sin livssituation. I föreningen får medlemmarna själva planera, arrangera och genomföra sina egna fritidsaktiviteter. Vi arbetar aktivt med frågor som berör boende, arbete, fritid, jämlikhet, informationsspridning samt nätverksbygge.

Sidor