FMN i Malmö

Målgrupp 

Ungdomar och föräldrar till ungdomar med missbruksproblem

Verksamhet 

FMN i Malmö arbetar för att förebygga missbruk och inriktar sig främst på anhöriga till missbrukare. Vi jobbar aktivt med rådgivning, utbildning av anhöriga, drogtestning, stödjande samtal, enskild rådgivning och gruppverksamhet samt motivationssamtal med missbrukaren, vilket utgör en viktig del av verksamheten. Även föreläsning på skolor, socialförvaltning, hos polis och andra instanser för att informera om narkotika är viktigt.

Övrigt 

(Föräldraföreningen mot narkotika)

FontänHuset Malmö

Målgrupp 

Personer som av olika skäl haft kontakt med psykiatrin

Verksamhet 

FontänHuset är en arbetsinriktad och relationsorienterad rehabilitering som bygger på medlemmarnas egen vilja. Vi ger medlemmarna en meningsfull sysselsättning, sociala relationer och en plats att komma till. Vi samverkar även med myndigheter, universitet, högskolor och andra brukarorganisationer i stigmatiserings- och attitydfrågor.

Föreningen Värnet Malmö/FVM

Målgrupp 

Personer med funktionsnedsättningar

Verksamhet 

Föreningen erbjuder omfattande sociala verksamheter samt idrott för personer med eller utan funktionsnedsättning. Aktiviteter samt arrangemang innefattar diverse sammankomster såsom bl a högtidsfirande, utflykter, dans/disco, studiecirklar, filmkvällar och hjälpträffar (dator/mobil, god man – mänskliga rättigheter, ekonomi mm), och ger en möjlighet att bryta isolering. Även personer med psykisk ohälsa är välkomna.

Frälsningsarmén i Malmö

Målgrupp 

Hemlösa, missbrukare, psykiskt sjuka, äldre samt ensamstående mammor

Verksamhet 

Föreningen ger råd och stöd till målgruppen samt hjälper svaga och utsatta grupper vid akuta behov i form av matkassar, presentkort, kläder, duschmöjligheter, läkarbesök, medicin m m. Vi anordnar även aktiviteter, utflykter och lägerverksamhet för att stärka den sociala samvaron.

Sidor