Bryggan Malmö

Målgrupp 

Barn vars föräldrar är eller har varit aktuella inom kriminalvården

Verksamhet 

Föreningen arbetar för att synliggöra och förbättra förhållandena för barn vars föräldrar är eller varit aktuella inom kriminalvården. Vi anordnar öppet hus-aktiviteter som ger en trygg mötesplats för barn och vuxna i samma livssituation att träffas på. Föreningen erbjuder även stödsamtal och informerar personer, yrkesgrupper och myndigheter som dagligen möter barnen, för att öka deras kunskaper om dessa barns situation. 

Café David

Målgrupp 

Personer med missbruksproblematik och hemlösa

Verksamhet 

Café David är Skåne Stadsmissions dagliga verksamhet för hemlösa, missbrukare och andra människor som befinner sig i en utsatt situation. Här erbjuds gratis frukost, subventionerad lunch och möjlighet att köpa fika till ett billigt pris. Även volontärverksamhet ingår i föreningen, som erbjuder olika aktiviteter såsom utflykter, grillfester, fiske, minigolf m m. Besökarna har också tillgång till kurator, präst, läkare och tandläkare vid behov. 

Café Fisken

Målgrupp 

Hemlösa och missbrukare

Verksamhet 

Café Fisken drivs i Svenska kyrkans regi och har sin verksamhet i S:ta Maria kyrkas lokaler, där hemlösa och personer med missbrukproblematik kan vistas och delta i en harmonisk och stödjande drogfri miljö. Hit kan man komma för en stunds gemenskap och/eller för att dricka en kopp kaffe och äta en smörgås. Vi är en viktig samlingspunkt för många.

Det fria sällskapet Länkarna Malmö

Målgrupp 

Personer med alkohol- och missbruksproblem

Verksamhet 

Föreningens ändamål är att hjälpa alkohol- och drogberoende människor att tillfriskna. Vi arbetar kamratstödjande och har fortlöpande kontakter med myndigheter och regelbundna besök på Beroendecentrum UMAS och på boenden för drogmissbrukare. Vi anordnar bl a datakurser, sportaktiviteter, utbildningskonferenser och utflykter för medlemmarna.

Sidor