Synskadades Förening SRF Malmö

Målgrupp 

Synskadade i Malmö

Verksamhet 

Föreningen driver dagverksamhet som ska bryta synskadades isolering och passivisering, bl a ADL-träning och kompensatoriska kurser som punktskrift, daisyteknik, maskinskrivning, IT-utbildningar, syntolkad teater och film. Vi bevakar synskadades intressen och verkar som opinionsbildare och remissinstans. 

Övrigt 

(Synskadades Riksförbund)

Tjejjouren i Malmö

Målgrupp 

Unga tjejer i Malmö

Verksamhet 

Föreningens huvudverksamhet är telefon-, mail- och MSN-jour där tjejer och unga kvinnor som utsatts för sexualiserat våld och trakasserier, har ätstörningar eller självskadebeteende eller bara behöver någon att prata med får råd och stöd. Övrig verksamhet är skolbesök, kunskapsspridning, tjejgrupper och annan preventiv stödverksamhet. 

VSFB Malmö

Målgrupp 

Föräldrar som förlorat barn

Verksamhet 

Föreningen arbetar informativt och stödjande i sorgeprocessen genom olika typer av samtalsgrupper och aktiviteter för föräldrar som har förlorat ett barn. Aktiviteter för att bearbeta sorgen bidrar till en känsla av gemenskap och en möjlighet att dela erfarenheter. Föreningen samverkar med barnmorska, psykolog och Försäkringskassan för att se till att de som förlorat ett barn behandlas på ett optimalt sätt.

Övrigt 

(Föreningen Vi som förlorat barn)

Sidor