Spelberoendes förening Malmö

Målgrupp 

Spelberoende och anhöriga

Verksamhet 

Föreningen bedriver dag- och kvällsverksamhet samt social verksamhet. Vi arbetar informativt mot myndigheter och allmänheten och verkar för att förebygga och avhjälpa spelberoende. Vi ger bl a kamratstöd och föreläsningar till allmänheten, vårdpersonal, skolor och sociala myndigheter.

Strokeföreningen Malmö/SMIL-gruppen

Målgrupp 

Strokedrabbade och anhöriga

Verksamhet 

SMIL är en projektgrupp inom Strokeföreningen som vänder sig till strokedrabbade i åldern 18-65. SMIL erbjuder gruppcoaching med psykolog, träffar med inbjudna föreläsare och har kontakter med rehabenheter, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Övrigt 

(Stroke Mitt i Livet)

Studieförbundet Bilda Syd/Sofia kulturmötesplats

Målgrupp 

Personer med psykisk funktionsnedsättning, dock öppet för alla som vill delta i verksamheten

Verksamhet 

Sofia kulturmötesplats fungerar som en dagverksamhet för personer med psykisk ohälsa. Mötesplatsen har två syften: dels att bidra till folkbildning och delaktighet i kulturlivet för målgruppen genom att anordna kurser och cirklar m m, dels att bidra till återhämtning genom en meningsfull sysselsättning i en hälsofrämjande arena.

Övrigt 

(drivs av Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle)

Sydvästra Skånes Diabetesförening

Målgrupp 

Diabetiker

Verksamhet 

Föreningen bedriver medicinskt och politiskt påverkansarbete samt socialt arbete som bygger på att ett bra liv är möjligt trots sjukdomen. Vi informerar om vården och dess behandling i nära samarbete med sjukvården genom föreläsningar, temadagar m m. Vi stödjer också forskning kring diabetes och verkar opinionsbildande och som remissinstans.

Sidor