Senior Vänner

Målgrupp 

Ensamma äldre i Malmö

Verksamhet 

Föreningen bedriver hembesöksverksamhet för ensamma äldre i Malmö som saknar social gemenskap. Vi arbetar aktivt med att bryta den sociala isoleringen bland äldre och stödjer äldre människors delaktighet i samhället, genom att erbjuda möjligheten till meningsfullt frivilligt arbete för aktiva äldre och andra volontärer som utför hembesöksverksamheten.

SeniorNet Malmö

Målgrupp 

Malmöbor +55

Verksamhet 

Föreningen arbetar med att främja äldre personers användning av informationsteknikens möjligheter till kommunikation och informationstjänster och därmed förhindra digitalt och socialt utanförskap. Vi erbjuder olika kurser inom IT och driver olika IT-caféer runt om i Malmö, vilka även fungerar som en mötesplats för äldre.

Skådebanan Södra regionen

Målgrupp 

Öppet för alla

Verksamhet 

Föreningen har ett rättviseperspektiv och arbetar för att alla människor ska kunna ta del av all slags konst utan kommersiellt uppsåt. Vi erbjuder kultur-/demokratiutbildning för deltagare rekryterade genom Utslussen, en verksamhet inom Sociala resursförvaltningen där man erbjuder stöd efter avslutad missbruksbehandling.

Somalilands förening i Malmö

Målgrupp 

Somalier

Verksamhet 

Föreningen arbetar för att somalier ska integreras i Sverige och bli en självklar del av samhället. Vi verkar för integration, främjar jämlikhetsfrågor och företräder våra medlemmar inför olika myndigheter. Vi erbjuder bl a utbildning, seminarier, läger, föreläsningar, hembesök och rehabilitering för de som missbrukar drogen kat.

Sidor