RME Skåne/Riksföreningen för ME-patienter, Skåneavdelningen)

Målgrupp 

Personer med ME/CFS (kronisk trötthetssyndrom)

Verksamhet 

Föreningen arbetar med att sprida information om den neurologiska sjukdomen, myalgisk encefalomyelit, och bidra med förbättrad kunskap inom vården samt bland myndighetspersoner och hos allmänheten.

Övrigt 

(Riksföreningen för ME-patienter i Skåne)

Röda Korset Malmö

Målgrupp 

Personer i utsatta situationer

Verksamhet 

Röda Korset arbetar med humanitärt hjälparbete som baseras på frivilliga insatser. Verksamheten är ett komplement till av stat och kommun lagreglerade skyldigheter och erbjuder olika vardagsaktiviteter och stöd till utsatta och isolerade individer och grupper.

RSMH Mittpunkten Malmö

Målgrupp 

Personer med psykisk ohälsa och i utanförskap

Verksamhet 

RSMH har uppsökande verksamhet och gör även hembesök till medlemmar som av olika anledningar inte kan ta sig till vår lokal. Vi arbetar socialpolitiskt och kamratstödjande samt deltar aktivt i mässor och sammankomster och bevakar våra medlemmars intressen i samhället. Vi anordnar bl a utbildningar, föreläsningar och utflykter. 

Övrigt 

(Riksförbundet för Social och Mental Hälsa)

Samhällets styvbarn Malmö

Målgrupp 

De som varit eller är omhändertagna av samhällets barnavårdande institutioner

Verksamhet 

Föreningens mål är att stödja och uppmärksamma de vuxna vilka som barn varit omhändertagna på barnhem, fosterhem, familjehem eller liknande institution. Föreningen arbetar för upprättelse för dem som vanvårdats eller som utsatts för kränkande behandling på svenska barnhem, fosterhem, familjehem eller liknande institution.

Sidor