Reumatikerförbundet Malmö

Målgrupp 

Reumatiker och anhöriga samt vårdpersonal

Verksamhet 

Föreningen är en välutbildad resurs i och för samhället. Vi driver lokala sjukvårdsfrågor som rör reumatikervården i Malmö samt omfattande social verksamhet och bred kursverksamhet. Vi verkar informativt samt som opinionsbildare och remissinstans, och anordnar bl a utbildningar, infoträffar, rehabilitering, rekreation, sjukhusbesök, rådgivning, teaterbesök och kortare utflykter.

RFHL Malmö

Målgrupp 

Före detta missbrukare samt personer med narkotika- och läkemedelsmissbruk (rådgivning per telefon)

Verksamhet 

Syftet med verksamheten är att hjälpa och bistå människor som haft eller har missbruk och sociala problem. Vi driver kollektivboende samt ger råd och stöd till våra medlemmar via telefon, besök eller genom samtalsträffar. Vi har även en frukostklubb där målgruppen ges en möjlighet till regelbundna träffar för att förstärka social samvaro och delta i aktiviteter, såsom fotboll och diverse utflykter. RFHL Malmö arbetar även opinionsbildande. Föreningen tillåter subsidiär medicinering.

Övrigt 

(Riksförbundet för rättigheter, frigörelse, hälsa och likabehandling; f d Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende)

RFSL Malmö

Målgrupp 

HBT-personer i Malmö

Verksamhet 

RFSL Malmö är en lokalavdelning till Riksförbundet för HBT-personers rättigheter och arbetar med politisk påverkan. Vårt mål är att lyfta fram människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter genom informations- och utbildningsinsatser, kampanjer, sociala och stödjande verksamheter samt att verka opinionsbildande pch preventivt gentemot allmänheten. 

Övrigt 

(Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter)

RFSL Ungdom Syd

Målgrupp 

HBT-ungdomar i Skåne och Blekinge

Verksamhet 

Föreningen arbetar för HBT-ungdomars rättigheter. Vi har en bred verksamhet som sträcker sig från sociala aktiviteter till politisk påverkan. Vi arbetar med att stärka HBT-ungdomar och skapa säkra platser för dem att utforska sin identitet och känna sig trygga på, samt verkar för att sprida en fördomsfri, tolerant och öppen syn på sexualitets- och samlevnadsfrågor.

Övrigt 

(Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter)

Sidor