Om oss

Brukarportalen handlar om att, via nätet, på ett effektivt, lättfattligt och användarvänligt sätt nå ut med relevant och uppdaterad information om brukarföreningar, till i huvudsak verksamheter såsom t ex socialtjänsten.

Det är en kompletterande tjänst som erbjuds av personer med brukarkompetens, och är tillgänglig för såväl yrkesverksamma som brukare. På så sätt önskas att bättre ta tillvara den kunskap och de resurser brukarföreningar besitter, vilket alla vinner på.

Målet är att Brukarportalen ska vara ett levande verktyg som används i det dagliga arbetet.

Portalen är ett resultat av aktivitet i projektet Ökat brukarinflytande inom IOF i Malmö stad, som Malmö stad drev och vilket pågått under lite drygt ett år, fram till 31 december 2013.

Malmö stad har nu satsat på en sex månaders förstudie om Brukarportalen (innefattande två heltidstjänster), vilken fem av oss fått förmånen att utföra. Avsikten och målsättningen är att tjänsten självklart ska drivas vidare i egen regi därefter.