Adoptionscentrum – AC Skåne

Målgrupp 

Adoptivföräldrar

Verksamhet 

Föreningen erbjuder kontaktpersoner för stöd och vägledning till de som vill adoptera, adoptivfamiljer och adopterade. Vi arbetar med att arrangera olika familjeaktiviteter, föreläsningar och öppen förskola samt har olika nätverksgrupper.

Afasiföreningen Malmö–Lund med omnejd

Målgrupp 

Afatiker och deras anhöriga

Verksamhet 

Föreningen hjälper till med rehabilitering och att lindra verkningar av ett svårt handikapp, bistå och stödja, inte minst anhöriga i den svåra situationen. Vi anordnar bl a olika kulturarrangemang, informationsutbildning, anhörigstöd, möten, cirklar och utflykter. Föreningen bevakar medlemmarnas intressen i samhället och främjar forskning inom området. 

Astma- och allergiföreningen i Malmö

Målgrupp 

Astmatiker och allergiker och personer med andra överkänslighetsbesvär

Verksamhet 

Föreningen samarbetar med BVC, skolor, barnallergimottagningar och Miljöförvaltningen för att sprida information och underlätta för barn och vuxna med dessa besvär. Vi ger rådgivning och stödjer forskning inom astma- och allergiområdet samt verkar opinionsbildande och som remissinstans.

ATIM Kvinno- och tjejjour

Målgrupp 

Kvinnor utsatta för våld i nära relationer/hedersrelaterat våld och deras barn

Verksamhet 

Föreningen erbjuder skyddat boende för målgruppen och hjälper våldsutsatta kvinnor i kontakten med sjukvård, polis, myndigheter, rättsapparaten och advokatbyråer. Besökare kan få råd och stöd på vår öppna verksamhet eller via jourtelefon. Vi arbetar också med barn i skolor i förebyggande syfte samt informativt mot myndigheter och allmänhet. 

Sidor